Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93212

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 100/QĐ-UBND08/06/2023V/v Kiện toàn tổ bảo vệ ANTT ở khu dân cư thôn Phúc Long
Số 103/QĐ-UBND08/06/2023V/v Kiện toàn tổ bảo vệ ANTT ở khu dân cư thôn Tiến Sơn
81/BC-UBND05/06/2023Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
104/UBND-ĐCXD02/06/2023lập danh sách đăng kýtập huấn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2023.
80/BC-UBND02/06/2023Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và PCTN quý II năm 2023
79/BC-UBND02/06/2023báo cáo đầu tư các công 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.
100/UBND-VP01/06/2023đề xuất ký hợp đồng quản lý dự án công trình: Đường giao thông thôn Thành Phong đoạn từ nhà ông Bùi Văn Long đến nhà ông Bùi Văn Triệu.
78/KH-UBND01/6/2023Cao điểm tuần tra Nhân dân phòng ngừa tội phạm phục vụ công tác “chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH” trên địa bàn xã Minh Tiến
83/QĐ-UBND31/05/2023Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ ANTT trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Minh Tiến
77/KH-UBND31/05/2023Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Minh Tiến
77/BC-UBND30/05/2023Kết quả rà soát hộ thiếu đất ở, đất sản xuất làm cơ sở để xác định hộ thiếuđất sản xuất, đất ở thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1719/QĐTTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
75/BC-UBND29/05/2023Tiến độ hoàn thiện hồ sơ và hiện trường xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn xã Minh Tiến
73/BC-UBND29/05/2023Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
46/KH-UBND29/05/2023Triển khai, thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
45/KH-UBND29/05/2023Triển khai, thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
98/UBND-VP26/05/2023đề xuất ký hợp đồng quản lý dự án công trình: Mương thoát nước thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc,tỉnh Thanh Hóa.
81/QĐ-UBND25/05/2023Lựa chọn đơn vị sửa chữa bàn, ghế cho Trường THSC Minh Tiến
79/QĐ-UBND24/05/2023Lựa chọn nhà Cung cấp Lắp đặt giá treo Tivi cho Trường THSC Minh Tiến
36/TTr-UBND24/05/2023Về việc đề nghị cắt giảm trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội tháng 6/2023.
95/UBND-TP22/05/2023Đề nghị hủy hồ sơ đăng ký giám hộ của công dân
35/TTr-UBND22/05/2023Về việc xin hỗ trợ kinh phí năm 2023 để chi mua bản quyền phần mềm tổng hợp chỉ tiêu kinh tế xã hội; gia hạn phần mềm kế toán ngân sách và tài chính xã; Tập huấn, bồi dưỡng, kiến thức về quản lý tài chính ngân sách và đầu tư công
33/TTr-UBND22/05/2023Về việc đề nghị kiện toàn ban chỉ đạo ANTT xã Minh Tiến
92/UBND-VP19/05/2023thỏa thuận nhân sự kiện toànBCĐ ANTT xã Minh Tiến
30/TTr-UBND19/05/2023Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí chi công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023
30/TTr-UBND19/05/2023Về việc xuất nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
29/TTr-UBND17/05/2023Về việc xuất nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
63/BC-UBND15/05/2023V/v rà soát, xác định diện tích đất chồng lấn, tranh chấp của Công tyTNHH Hai thành viên Lam Sơn trên địa bàn xã Minh Tiến.
61/BC-UBND15/05/2023Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền Mỹ Lâm xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc
89/UBDN-VHXH10/05/2023Về việc lập danh sách đại biểu tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền chính sách giáo dục nghềnghiệp năm 2023
60/BC-UBND09/05/2023báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và bổ sung khẩu nghèo, khẩu cận nghèo tháng 5 năm 2023

công khai TTHC