Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93212

Minh Tiến tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Ngày 16/08/2019 08:00:00

Ngày 12/8/2019 Minh Tiến tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019

Thực hiện Kế hoạch số:135/KH-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc và công văn hướng dẫn số: 665/BCH-CT ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019


2019 201.f14e7f729b117c4f2500.jpg

Tới dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tá: Triệu Văn Thành - Chủ nhiệm hậu cần BCH quân sự huyện Ngọc Lặc; đồng chí Phạm Thị Mai - Bí thư đảng ủy; đồng chí Phan Thanh Lâm - Phó BT đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Minh Tiến; về dự Hội nghị còn có đông đủ các đồng chí đại diện cho thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ban, Nghành đoàn thể, cán bộ chuyên môn, Các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, thôn đội trưởng, Công an viên của 7 thôn trong xã.

Trong những năm qua tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp; khủng hoảng chính trị, khủng bố tiếp tục xảy ra tại một số nước và những thách thức an ninh phi truyền thống như: Biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự tham mưu, phối hợp của Ban CHQS Quân sự, Ban Công an với MTTQ và các đoàn thể xã hội, sự đồng thuận của nhân dân nên việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong 10 năm qua (2009 - 2019) trên địa bàn toàn xã được giữ vững và phát triển.

280bce192a7acd24946b.jpg

Trong tình hình mới hiện nay toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn nhất quán khẳng định, xây dựng nền QPTD vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó, Quân đội nhân dân (QĐND) là lực lượng nòng cốt. Nền quốc phòng của chúng ta là nền quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và mang bản chất của chế độ XHCN. Nhiệm vụ của nền quốc phòng không chỉ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà còn phải bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Trong giai đoạn 2009 - 2019 sự nghiệp xây dựng nền QPTD đã được cấp uỷ, chính quyền xã Minh Tiến không ngững quan tâm xây dựng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban CHQS xã, Ban công an xã là cơ quan nòng cốt đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền xã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nền QPTD, thế trận CTND. Trọng tâm là Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng hằng năm; Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo huấn luyện, tuyển quân hằng năm. Kế hoạch của Đảng uỷ xã về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược An ninh mạng quốc gia.

Các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền, giáo dục về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng nền QPTD thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và công tác tuyên truyền trực tiếp qua băng zôn, khẩu hiệu, loa phát thanh, văn bản của cấp uỷ, chính quyền, hội nghị ở xã, thôn. Nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm cho các hoạt động quân sự, quốc phòng ở cơ sở được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Hàng năm Ban CHQS xã luôn rà soát kiện toàn lại đội ngũ cán bộ chiến sỹ dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra như: trực SSCĐ các ngày lễ, tết, PCTT, TKCN và các nhiệm vụ của UBND xã. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã làm tốt chính sách hậu phương quân đội đối với cán bộ chiến sỹ và gia đình cán bộ chiến sỹ trong LLVT, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công theo quyết định như 142, 62, 49 của chính phủ đảm bảo xét duyệt hồ sơ đúng đối tượng, địa bàn đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng. Trong 10 năm qua Ban CHQS xã đã lập hồ sơ đề nghị chi trả cho 42 đối tượng thuộc đối tượng hưởng theo quyết định 62 với số tiền là 111.000.000 đồng, và chi trả theo quyết định 49 của chính phủ là 37 đối tượng với tổng số tiền là 76.100.000đ hiện nay đang tiếp tục thực hiện.

Công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể của địa phương trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân: LL dân quân với Công an nhân dân theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015; Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất từ cấp xã đến các thôn, đơn vị đóng trên địa bàn. Việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, xây dựng quốc phòng là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững, trọng tâm là phát triển văn hóa xã hội là nền tảng tinh thần, đảm bảo QP - AN là nhiệm vụ trọng yếu và là thường xuyên theo đó mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tạo điều kiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Mai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại khuyết điểm đó là:

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là đối tượng 4 chất lượng có mặt còn hạn chế. Nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân một số cơ sở, địa phương chưa đầy đủ; tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hoà bình” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân còn có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác.

- Hệ thống chính trị ở cơ sở một số thôn chưa thực sự vững mạnh; chưa gần dân, chưa quan tâm đúng mức về công tác vận động quần chúng; có thời điểm chưa nắm chắc tình hình địa bàn; khả năng tự bảo vệ và năng lực xử lý một số tình huống ban đầu, vụ việc gây mất an ninh trật tự tại cơ sở còn bị động, lúng túng. Một số thôn chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu.

- Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh ở một số thôn chưa chặt chẽ, còn có quan điểm nặng về phát triển kinh tế đơn thuần. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa đồng bộ, nhịp nhàng; vai trò tham mưu của Ban CHQS, Công an, các đoàn thể trong tổ chức thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ cho cấp uỷ, chính quyền có lúc chưa được phát huy tốt.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy, UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thực  hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là; Thường xuyên rà soát bổ sung, kịp thời triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” bằng các kế hoạch, đề án, dự án cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình và khả năng ở từng giai đoạn.

Ba là; Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, nhất là các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo; giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Bốn là; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ; xây dựng Ban chỉ huy Quân sự, Công an vững mạnh toàn diện, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; làm nòng cốt xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy có số lượng hợp lý, chất lượng tốt. Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống.

Tại hội nghị sơ kết các đại biểu đã nhất trí với Hội đồng thi đua khen thưởng thống nhất tặng giấy khen cho 2 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 là thôn Phúc Long và thôn Thành Phong, phần thưởng cho mỗi đơn vị là 300.000đ

Sau  ½  làm việc hội nghị đã hoàn thành được nội dung, chương trình và mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhìn rõ sự thật, đánh giá khách quan, trung thực sát với đặc điểm tình hình của địa phương, trong phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố QP-AN, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

Nguồn tin bài: Nguyễn Văn Huân - Văn phòng UBND xã Minh Tiến


Minh Tiến tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đăng lúc: 16/08/2019 08:00:00 (GMT+7)

Ngày 12/8/2019 Minh Tiến tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019

Thực hiện Kế hoạch số:135/KH-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc và công văn hướng dẫn số: 665/BCH-CT ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019


2019 201.f14e7f729b117c4f2500.jpg

Tới dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tá: Triệu Văn Thành - Chủ nhiệm hậu cần BCH quân sự huyện Ngọc Lặc; đồng chí Phạm Thị Mai - Bí thư đảng ủy; đồng chí Phan Thanh Lâm - Phó BT đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Minh Tiến; về dự Hội nghị còn có đông đủ các đồng chí đại diện cho thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ban, Nghành đoàn thể, cán bộ chuyên môn, Các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, thôn đội trưởng, Công an viên của 7 thôn trong xã.

Trong những năm qua tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp; khủng hoảng chính trị, khủng bố tiếp tục xảy ra tại một số nước và những thách thức an ninh phi truyền thống như: Biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự tham mưu, phối hợp của Ban CHQS Quân sự, Ban Công an với MTTQ và các đoàn thể xã hội, sự đồng thuận của nhân dân nên việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong 10 năm qua (2009 - 2019) trên địa bàn toàn xã được giữ vững và phát triển.

280bce192a7acd24946b.jpg

Trong tình hình mới hiện nay toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn nhất quán khẳng định, xây dựng nền QPTD vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó, Quân đội nhân dân (QĐND) là lực lượng nòng cốt. Nền quốc phòng của chúng ta là nền quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và mang bản chất của chế độ XHCN. Nhiệm vụ của nền quốc phòng không chỉ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà còn phải bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Trong giai đoạn 2009 - 2019 sự nghiệp xây dựng nền QPTD đã được cấp uỷ, chính quyền xã Minh Tiến không ngững quan tâm xây dựng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban CHQS xã, Ban công an xã là cơ quan nòng cốt đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền xã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nền QPTD, thế trận CTND. Trọng tâm là Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng hằng năm; Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo huấn luyện, tuyển quân hằng năm. Kế hoạch của Đảng uỷ xã về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược An ninh mạng quốc gia.

Các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền, giáo dục về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng nền QPTD thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và công tác tuyên truyền trực tiếp qua băng zôn, khẩu hiệu, loa phát thanh, văn bản của cấp uỷ, chính quyền, hội nghị ở xã, thôn. Nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm cho các hoạt động quân sự, quốc phòng ở cơ sở được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Hàng năm Ban CHQS xã luôn rà soát kiện toàn lại đội ngũ cán bộ chiến sỹ dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra như: trực SSCĐ các ngày lễ, tết, PCTT, TKCN và các nhiệm vụ của UBND xã. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã làm tốt chính sách hậu phương quân đội đối với cán bộ chiến sỹ và gia đình cán bộ chiến sỹ trong LLVT, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công theo quyết định như 142, 62, 49 của chính phủ đảm bảo xét duyệt hồ sơ đúng đối tượng, địa bàn đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng. Trong 10 năm qua Ban CHQS xã đã lập hồ sơ đề nghị chi trả cho 42 đối tượng thuộc đối tượng hưởng theo quyết định 62 với số tiền là 111.000.000 đồng, và chi trả theo quyết định 49 của chính phủ là 37 đối tượng với tổng số tiền là 76.100.000đ hiện nay đang tiếp tục thực hiện.

Công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể của địa phương trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân: LL dân quân với Công an nhân dân theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015; Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất từ cấp xã đến các thôn, đơn vị đóng trên địa bàn. Việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, xây dựng quốc phòng là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững, trọng tâm là phát triển văn hóa xã hội là nền tảng tinh thần, đảm bảo QP - AN là nhiệm vụ trọng yếu và là thường xuyên theo đó mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tạo điều kiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Mai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại khuyết điểm đó là:

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là đối tượng 4 chất lượng có mặt còn hạn chế. Nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân một số cơ sở, địa phương chưa đầy đủ; tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hoà bình” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân còn có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác.

- Hệ thống chính trị ở cơ sở một số thôn chưa thực sự vững mạnh; chưa gần dân, chưa quan tâm đúng mức về công tác vận động quần chúng; có thời điểm chưa nắm chắc tình hình địa bàn; khả năng tự bảo vệ và năng lực xử lý một số tình huống ban đầu, vụ việc gây mất an ninh trật tự tại cơ sở còn bị động, lúng túng. Một số thôn chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu.

- Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh ở một số thôn chưa chặt chẽ, còn có quan điểm nặng về phát triển kinh tế đơn thuần. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa đồng bộ, nhịp nhàng; vai trò tham mưu của Ban CHQS, Công an, các đoàn thể trong tổ chức thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ cho cấp uỷ, chính quyền có lúc chưa được phát huy tốt.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy, UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thực  hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là; Thường xuyên rà soát bổ sung, kịp thời triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” bằng các kế hoạch, đề án, dự án cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình và khả năng ở từng giai đoạn.

Ba là; Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ sở xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, nhất là các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo; giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Bốn là; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ; xây dựng Ban chỉ huy Quân sự, Công an vững mạnh toàn diện, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; làm nòng cốt xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy có số lượng hợp lý, chất lượng tốt. Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống.

Tại hội nghị sơ kết các đại biểu đã nhất trí với Hội đồng thi đua khen thưởng thống nhất tặng giấy khen cho 2 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 là thôn Phúc Long và thôn Thành Phong, phần thưởng cho mỗi đơn vị là 300.000đ

Sau  ½  làm việc hội nghị đã hoàn thành được nội dung, chương trình và mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhìn rõ sự thật, đánh giá khách quan, trung thực sát với đặc điểm tình hình của địa phương, trong phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố QP-AN, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

Nguồn tin bài: Nguyễn Văn Huân - Văn phòng UBND xã Minh Tiến


công khai TTHC