Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93212

Xã Minh Tiến tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 15/05/2020 00:00:00

Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 15 tháng 5 năm 2020 UBND xã Minh Tiến tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, cùng với tinh thần đoàn kết của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. T
ốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn là 6,8% vượt 0,6% so với nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 32 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng so với Nghị quyết.

52f0166d6ce896b6cff9.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cơ cấu thu nhập của xã năm 2015: Ngành Nông, lâm, thủy sản: 66,7%; Ngành Xây dựng, tiểu thủ CN: 1,4%; Ngành Dịch vụ - TM: 32% đến năm 2019 Ngành Nông, lâm, thủy sản: 44,5%; Ngành Xây dựng, tiểu thủ CN: 7%; Ngành Dịch vụ - TM: 48,5%.

Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2019 chuyển dịch theo hướng tích cực: Ngành nông nghiệp: 82,6%; Ngành Lâm nghiệp: 15,6%; Ngành Thủy sản 1,8% ; so mục tiêu nghị quyết đại hội. Ngành nông nghiệp: 86% giảm 3,4% so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Ngành Lâm nghiệp: 12,4% tăng 15,6% so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Ngành Thủy sản: 1,7% tăng 1,8%  so với năm 2015.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm bình quân giai đoạn 2015 - 2019 là 777,6  ha vượt 11% so với Nghị quyết đề ra. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm là 2.596 tấn; tập trung chuyển đổi đất lúa kém năng suất sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao hơn như trồng cây mía, cây ăn quả, cây ngô, trồng rau sạch, bí bao tử… theo mô hình liên doanh, liên kết;. Trong phong trào phát triển trang trại, gia trại được đẩy mạnh, hình thành mới được 1 trang trại và 5 gia trại, điển hình như hộ ông Bùi Đức Thống (thôn Hương Tiến), ông Nguyễn Bá Hóa, ông Phạm Văn Thanh (thông Thanh Sơn), … tỷ trọng ngành chăn nuôi trông Nông nghiệp năm 2019 chiếm 49,3%, tăng 2.5% so với năm 2015; tổng sản lượng thit hơi năm 2019 là 278,1 tấn, tăng 15,1% so với năm 2015. Bình quân giai đoạn trồng được 36,9 ha rừng tập trung, vượt 14,2 ha so với nghị quyết đề ra; tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 đạt 35%, tăng 5% so với năm 2015, đạt 116,6% so với nghị quyết đề ra.

 Tổng thu ngân sách bình quân giai đoạn là 8,0 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách tại địa bàn là 294 triệu đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm từ 8-10% so với kế hoạch huyện giao, công tác quản lý thu - chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình quân hàng năm thực hiện tiết kiệm chi từ 8-10% ngân sách.

 c chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời và không xảy ra sai sót, tiêu cực; tổ chức thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,6% năm 2015, xuống còn 4,98% năm 2019. Công tác xuất khẩu lao động được tổ chức triển khai hàng năm, trong giai đoạn có 74 lượt lao động tham gia xuất khẩu.

e6257cca064ffc11a55e.jpg

Các đại biểu được tuyên dương, khen thưởng

Tại hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 03 tập thể và 26 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đồng thời bầu 4 đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Ngọc Lặc năm 2020./.
                                     
Nguồn tin bài: Nguyễn Văn Huân - VP UBND xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc

  

Xã Minh Tiến tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Đăng lúc: 15/05/2020 00:00:00 (GMT+7)

Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 15 tháng 5 năm 2020 UBND xã Minh Tiến tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, cùng với tinh thần đoàn kết của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. T
ốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn là 6,8% vượt 0,6% so với nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 32 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng so với Nghị quyết.

52f0166d6ce896b6cff9.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cơ cấu thu nhập của xã năm 2015: Ngành Nông, lâm, thủy sản: 66,7%; Ngành Xây dựng, tiểu thủ CN: 1,4%; Ngành Dịch vụ - TM: 32% đến năm 2019 Ngành Nông, lâm, thủy sản: 44,5%; Ngành Xây dựng, tiểu thủ CN: 7%; Ngành Dịch vụ - TM: 48,5%.

Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2019 chuyển dịch theo hướng tích cực: Ngành nông nghiệp: 82,6%; Ngành Lâm nghiệp: 15,6%; Ngành Thủy sản 1,8% ; so mục tiêu nghị quyết đại hội. Ngành nông nghiệp: 86% giảm 3,4% so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Ngành Lâm nghiệp: 12,4% tăng 15,6% so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Ngành Thủy sản: 1,7% tăng 1,8%  so với năm 2015.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm bình quân giai đoạn 2015 - 2019 là 777,6  ha vượt 11% so với Nghị quyết đề ra. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm là 2.596 tấn; tập trung chuyển đổi đất lúa kém năng suất sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao hơn như trồng cây mía, cây ăn quả, cây ngô, trồng rau sạch, bí bao tử… theo mô hình liên doanh, liên kết;. Trong phong trào phát triển trang trại, gia trại được đẩy mạnh, hình thành mới được 1 trang trại và 5 gia trại, điển hình như hộ ông Bùi Đức Thống (thôn Hương Tiến), ông Nguyễn Bá Hóa, ông Phạm Văn Thanh (thông Thanh Sơn), … tỷ trọng ngành chăn nuôi trông Nông nghiệp năm 2019 chiếm 49,3%, tăng 2.5% so với năm 2015; tổng sản lượng thit hơi năm 2019 là 278,1 tấn, tăng 15,1% so với năm 2015. Bình quân giai đoạn trồng được 36,9 ha rừng tập trung, vượt 14,2 ha so với nghị quyết đề ra; tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 đạt 35%, tăng 5% so với năm 2015, đạt 116,6% so với nghị quyết đề ra.

 Tổng thu ngân sách bình quân giai đoạn là 8,0 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách tại địa bàn là 294 triệu đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm từ 8-10% so với kế hoạch huyện giao, công tác quản lý thu - chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình quân hàng năm thực hiện tiết kiệm chi từ 8-10% ngân sách.

 c chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời và không xảy ra sai sót, tiêu cực; tổ chức thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,6% năm 2015, xuống còn 4,98% năm 2019. Công tác xuất khẩu lao động được tổ chức triển khai hàng năm, trong giai đoạn có 74 lượt lao động tham gia xuất khẩu.

e6257cca064ffc11a55e.jpg

Các đại biểu được tuyên dương, khen thưởng

Tại hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 03 tập thể và 26 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đồng thời bầu 4 đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Ngọc Lặc năm 2020./.
                                     
Nguồn tin bài: Nguyễn Văn Huân - VP UBND xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc

  

công khai TTHC