Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93212

xã minh tiến tổ chức phong trào ngày chủ nhật sạch

Ngày 27/11/2023 09:00:00

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, để đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp hàng tuần các thôn trên địa bàn xã Minh Tiến tổ chức thực hiện tốt phong trao ngày chủ nhật sạch

 Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, đất nước.

tmt4.jpg

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, xã Minh Tiến đã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn xã; phát động các cuộc vận động trong toàn dân như: “Toàn dân xây dựng Minh Tiến sáng - xanh - sạch, không rác thải”, các phong trào “Giữ gìn cảnh quan thân thiện với môi trường”, phong trào ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Minh Tiến Xanh - Sạch – Sáng” đến nay trên địa bàn xã đã phát động phong trào ngày chủ nhật sạch... qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường.

mt3.jpg

Từ vai trò và kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường trong thời gian qua, Hiện nay Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Minh Tiến tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Hàng tuần các thôn trên địa bàn xã đều tổ chức thực hiện đều đặn.

mt2.jpg

Mục đích, ý nghĩa sâu xa của phong trào là nhằm làm chuyển biến tích cực nhận thức về ý thức bảo vệ môi trường của người dân ở cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là vai trò của thôn, xóm, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đối với bảo vệ môi trường nhằm tạo cảnh quan môi trường ngày càng “xanh, sạch, đẹp” và không rác thải và hướng đến mục tiêu xây dựng xã Minh Tiến trở thành xã nông thôn mới.

 

xã minh tiến tổ chức phong trào ngày chủ nhật sạch

Đăng lúc: 27/11/2023 09:00:00 (GMT+7)

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, để đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp hàng tuần các thôn trên địa bàn xã Minh Tiến tổ chức thực hiện tốt phong trao ngày chủ nhật sạch

 Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, đất nước.

tmt4.jpg

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, xã Minh Tiến đã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn xã; phát động các cuộc vận động trong toàn dân như: “Toàn dân xây dựng Minh Tiến sáng - xanh - sạch, không rác thải”, các phong trào “Giữ gìn cảnh quan thân thiện với môi trường”, phong trào ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Minh Tiến Xanh - Sạch – Sáng” đến nay trên địa bàn xã đã phát động phong trào ngày chủ nhật sạch... qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường.

mt3.jpg

Từ vai trò và kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường trong thời gian qua, Hiện nay Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Minh Tiến tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Hàng tuần các thôn trên địa bàn xã đều tổ chức thực hiện đều đặn.

mt2.jpg

Mục đích, ý nghĩa sâu xa của phong trào là nhằm làm chuyển biến tích cực nhận thức về ý thức bảo vệ môi trường của người dân ở cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là vai trò của thôn, xóm, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đối với bảo vệ môi trường nhằm tạo cảnh quan môi trường ngày càng “xanh, sạch, đẹp” và không rác thải và hướng đến mục tiêu xây dựng xã Minh Tiến trở thành xã nông thôn mới.

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC