Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93212

Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện Ngọc Lặc làm việc với Ban chỉ đạo các chương trình MTQG xã Minh Tiến

Ngày 12/08/2023 08:40:30

Nhằm khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và hiện trường xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, ngày 11/8/2023, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị làm việc với xã Minh Tiến.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện; Thông báo số 445-TB/VPHU ngày 14/7/2023 của Văn phòng Huyện ủy Ngọc Lặc về việc thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Minh Tiến; Kế hoạch số 148/KH -UBND ngày 04/8/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2023;

Trên cơ sở Kế hoạch số số 71-KH/ĐU ngày 22/7/2023 của Đảng ủy xã Minh Tiến về kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Minh Tiến.

Nhằm khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và hiện trường xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, ngày 11/8/2023, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị làm việc với xã Minh Tiến.


BCĐ.jpg

Đồng chí Đặng Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện, Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Công Cúc - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện (Phụ trách cụm); đồng chí Phạm Hoàng Dung - UV BCH Huyện ủy, Bí thư Huyện đoàn, thành viên ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện chỉ đạo xã Minh Tiến; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin; đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đỗ Văn Chúc - Trưởng phòng Nội vụ, cán bộ chỉ đạo toàn diện quản lý Nhà nước xã Minh Tiến; Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG xã Minh Tiến; Ban phát triển 07 thôn


BCĐ NTM 1.jpg

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện - Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện thống nhất, kết luận như sau:

1. Về tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến ngày 10/8/2023.

Sau hơn 01 tháng Thường trực Huyện ủy về làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh tiến về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng phấn đấu xã đạt chuẩn NTM năm 2023. Thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy về những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng MTM xã. BCĐ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên BCĐ, các cán bộ công chức, viên chức phụ trách tiêu chí, các tổ chức chính trị - xã hội về nội dung, thời gian thực hiện, hoàn thành cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí. Kết quả thực hiện đã làm thay đổi nhận thức về thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ xã đến thôn và sự tham gia, ủng hộ của người dân, cụ thể:

- Về công tác hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới: đến nay đã cơ bản hoàn thành theo hướng dẫn. Tuy nhiên, còn một số danh mục hồ sơ minh chứng của một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa hoàn thiện (tiêu chí nông nghiệp,…)

- Về hiện trường: Các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, thôn hiện nay đồng loạt các thôn đang tập trung hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa tại các nhà văn hóa thôn, đã có 4 nhà văn hóa (Minh Thành, Tiến Sơn, Thành Phong, Hương Tiến) cơ bản hoàn thiện, đang tập trung hoàn thiện các thiết chế văn hóa; đối với thôn Phúc Long và Thanh Sơn đang chờ phân bổ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để thực hiện tu sửa nhà văn hóa; riêng thôn Minh Cơ đã có nhà văn hóa nhưng chưa thực hiện chỉnh trang, hoàn thiện thiết chế văn hóa chưa đảm bảo. Các thôn tranh thủ thời tiết thuận lợi tiếp tục trồng và chăm sóc hàng rào xanh. Một số chỉ tiêu, tiêu chí hiện thường đã đạt thuộc trách nhiệm của các hộ dân nhưng chưa thực hiện duy trì thường xuyên như: tiêu chí số 4 về hệ thống đường dây điện sau công tơ vào hộ gia đình; tiêu chí số 7 về hoàn thiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chưa thực hiện; tiêu chí số 9. Về nhà ở dân cư chưa được duy trì thường xuyên nên còn nhiều nhà ở, vườn hộ chưa ngăn nắp; tiêu chí số 17. Về môi trường và an toàn thực phẩm,…

Nội dung này có nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về BCĐ xã chưa chỉ đạo hướng dẫn cụ thể đến các thôn, nhất là từng hộ dân. Cán bộ chỉ đạo còn lúng túng về chuyên môn, cách làm, cũng như công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới

2. 1. Đối với cấp huyện

- Các phòng, ngành chuyên môn, các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí, khẩn trương thẩm tra hồ sơ xã NTM đảm bảo yêu cầu tiêu chí xong trước 20/8/2023.

- Đối với các phòng có tiêu chí về hiện trường chủ động kiểm tra hướng dẫn đảm bảo đạt theo yêu cầu bộ chí NTM.

2. 2. Đối với xã Minh Tiến

- Yêu cầu đồng chí Trưởng ban, các đồng chí Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG xã chủ động, trực tiếp đấu mối với ban ngành cấp huyện trong công tác xây dựng NTM, đặc biệt là các tiêu chí về hiện trường để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xong trước 30/9/2023.

- Yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG xã được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các thôn có báo cáo về thực trạng xây dựng NTM của thôn mình phụ trách, xây dựng kế hoạch cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí đến hộ và bản cam kết thực hiện hoàn thành tiêu chí.

- Yêu cầu UBND xã Minh Tiến xây dựng kế hoạch cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí thời gian thực hiện và hoàn thành; phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách các tiêu chí tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn từng thôn thực hiện các nội dung nhiệm vụ chưa đạt hoặc chưa triển khai, xong trước ngày 25/8/2023 (Kế hoạch gửi về Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện) để báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện.

- Đến 30/9/2023 xã Minh Tiến hoàn thành cả về hồ sơ và hiện trường trong xây dựng NTM năm 2023 (trừ chỉ tiêu nước sạch tập trung). Nếu chậm tiến độ theo cam kết thì Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 và năm 2023 đảm bảo đúng quy định (công trình năm 2022 đảm bảo giải ngân 100% vốn trước ngày 30/9/2023).

- Báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng NTM về Văn phòng Điều phối NTM huyện trước ngày 28/9/2023. 

Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện Ngọc Lặc làm việc với Ban chỉ đạo các chương trình MTQG xã Minh Tiến

Đăng lúc: 12/08/2023 08:40:30 (GMT+7)

Nhằm khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và hiện trường xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, ngày 11/8/2023, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị làm việc với xã Minh Tiến.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện; Thông báo số 445-TB/VPHU ngày 14/7/2023 của Văn phòng Huyện ủy Ngọc Lặc về việc thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Minh Tiến; Kế hoạch số 148/KH -UBND ngày 04/8/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2023;

Trên cơ sở Kế hoạch số số 71-KH/ĐU ngày 22/7/2023 của Đảng ủy xã Minh Tiến về kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Minh Tiến.

Nhằm khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và hiện trường xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, ngày 11/8/2023, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị làm việc với xã Minh Tiến.


BCĐ.jpg

Đồng chí Đặng Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện, Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Công Cúc - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện (Phụ trách cụm); đồng chí Phạm Hoàng Dung - UV BCH Huyện ủy, Bí thư Huyện đoàn, thành viên ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện chỉ đạo xã Minh Tiến; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin; đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đỗ Văn Chúc - Trưởng phòng Nội vụ, cán bộ chỉ đạo toàn diện quản lý Nhà nước xã Minh Tiến; Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG xã Minh Tiến; Ban phát triển 07 thôn


BCĐ NTM 1.jpg

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện - Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện thống nhất, kết luận như sau:

1. Về tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến ngày 10/8/2023.

Sau hơn 01 tháng Thường trực Huyện ủy về làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh tiến về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng phấn đấu xã đạt chuẩn NTM năm 2023. Thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy về những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng MTM xã. BCĐ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên BCĐ, các cán bộ công chức, viên chức phụ trách tiêu chí, các tổ chức chính trị - xã hội về nội dung, thời gian thực hiện, hoàn thành cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí. Kết quả thực hiện đã làm thay đổi nhận thức về thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ xã đến thôn và sự tham gia, ủng hộ của người dân, cụ thể:

- Về công tác hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới: đến nay đã cơ bản hoàn thành theo hướng dẫn. Tuy nhiên, còn một số danh mục hồ sơ minh chứng của một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa hoàn thiện (tiêu chí nông nghiệp,…)

- Về hiện trường: Các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, thôn hiện nay đồng loạt các thôn đang tập trung hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa tại các nhà văn hóa thôn, đã có 4 nhà văn hóa (Minh Thành, Tiến Sơn, Thành Phong, Hương Tiến) cơ bản hoàn thiện, đang tập trung hoàn thiện các thiết chế văn hóa; đối với thôn Phúc Long và Thanh Sơn đang chờ phân bổ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để thực hiện tu sửa nhà văn hóa; riêng thôn Minh Cơ đã có nhà văn hóa nhưng chưa thực hiện chỉnh trang, hoàn thiện thiết chế văn hóa chưa đảm bảo. Các thôn tranh thủ thời tiết thuận lợi tiếp tục trồng và chăm sóc hàng rào xanh. Một số chỉ tiêu, tiêu chí hiện thường đã đạt thuộc trách nhiệm của các hộ dân nhưng chưa thực hiện duy trì thường xuyên như: tiêu chí số 4 về hệ thống đường dây điện sau công tơ vào hộ gia đình; tiêu chí số 7 về hoàn thiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chưa thực hiện; tiêu chí số 9. Về nhà ở dân cư chưa được duy trì thường xuyên nên còn nhiều nhà ở, vườn hộ chưa ngăn nắp; tiêu chí số 17. Về môi trường và an toàn thực phẩm,…

Nội dung này có nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về BCĐ xã chưa chỉ đạo hướng dẫn cụ thể đến các thôn, nhất là từng hộ dân. Cán bộ chỉ đạo còn lúng túng về chuyên môn, cách làm, cũng như công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới

2. 1. Đối với cấp huyện

- Các phòng, ngành chuyên môn, các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí, khẩn trương thẩm tra hồ sơ xã NTM đảm bảo yêu cầu tiêu chí xong trước 20/8/2023.

- Đối với các phòng có tiêu chí về hiện trường chủ động kiểm tra hướng dẫn đảm bảo đạt theo yêu cầu bộ chí NTM.

2. 2. Đối với xã Minh Tiến

- Yêu cầu đồng chí Trưởng ban, các đồng chí Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG xã chủ động, trực tiếp đấu mối với ban ngành cấp huyện trong công tác xây dựng NTM, đặc biệt là các tiêu chí về hiện trường để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xong trước 30/9/2023.

- Yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG xã được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các thôn có báo cáo về thực trạng xây dựng NTM của thôn mình phụ trách, xây dựng kế hoạch cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí đến hộ và bản cam kết thực hiện hoàn thành tiêu chí.

- Yêu cầu UBND xã Minh Tiến xây dựng kế hoạch cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí thời gian thực hiện và hoàn thành; phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách các tiêu chí tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn từng thôn thực hiện các nội dung nhiệm vụ chưa đạt hoặc chưa triển khai, xong trước ngày 25/8/2023 (Kế hoạch gửi về Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện) để báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện.

- Đến 30/9/2023 xã Minh Tiến hoàn thành cả về hồ sơ và hiện trường trong xây dựng NTM năm 2023 (trừ chỉ tiêu nước sạch tập trung). Nếu chậm tiến độ theo cam kết thì Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 và năm 2023 đảm bảo đúng quy định (công trình năm 2022 đảm bảo giải ngân 100% vốn trước ngày 30/9/2023).

- Báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng NTM về Văn phòng Điều phối NTM huyện trước ngày 28/9/2023. 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC