Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93212

xã Minh Tiến phối hợp với Bưu điện huyện Ngọc Lặc cấp miễn phí đầu thu kỹ thuật số cho hộ nghèo và hộ cận nghèo

Ngày 10/07/2019 07:00:00

Ngày 10 tháng 7 năm 2019 UBND xã Minh Tiến phối hợp với bưu điện huyện Ngọc Lặc cấp đầu thu kỹ thuật số cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

 Thực hiện quyết định số 124/QĐ-BTTTT ngày 30/1/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông; Công văn số 401/BQLVTCI-HCTH của Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Công văn số 4296/BĐTH ngày 17/6/2019 của Bưu điện tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn triển khai lắp đặt thiết bị truyền hình kỹ thuật số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngày 10/7/2019 UBND xã Minh Tiến đã phối hợp với Bưu điện huyện Ngọc Lặc tổ chức hướng dẫn lắp đặt và trao 444 bộ đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất không tính phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Minh Tiến.

acbb90f53030d46e8d21.jpg

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Bình - PCT UBND xã đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhằm hỗ trợ nhân dân được tiếp cận các dịch vụ cơ bản về thông tin tốt hơn, rút ngắn khoảng cách về khả năng thụ hưởng thông tin của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó giúp cho việc tuyên truyền và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến với nhân dân nắm bắt được kịp thời.

6e43eca272679639cf76.jpg
Người dân đến nhận thiết bị đầu thu kỹ thuật số


Nguồn tin: Nguyễn Văn Huân - Văn phòng UBND xã Minh Tiến
 

xã Minh Tiến phối hợp với Bưu điện huyện Ngọc Lặc cấp miễn phí đầu thu kỹ thuật số cho hộ nghèo và hộ cận nghèo

Đăng lúc: 10/07/2019 07:00:00 (GMT+7)

Ngày 10 tháng 7 năm 2019 UBND xã Minh Tiến phối hợp với bưu điện huyện Ngọc Lặc cấp đầu thu kỹ thuật số cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

 Thực hiện quyết định số 124/QĐ-BTTTT ngày 30/1/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông; Công văn số 401/BQLVTCI-HCTH của Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Công văn số 4296/BĐTH ngày 17/6/2019 của Bưu điện tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn triển khai lắp đặt thiết bị truyền hình kỹ thuật số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngày 10/7/2019 UBND xã Minh Tiến đã phối hợp với Bưu điện huyện Ngọc Lặc tổ chức hướng dẫn lắp đặt và trao 444 bộ đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất không tính phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Minh Tiến.

acbb90f53030d46e8d21.jpg

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Bình - PCT UBND xã đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhằm hỗ trợ nhân dân được tiếp cận các dịch vụ cơ bản về thông tin tốt hơn, rút ngắn khoảng cách về khả năng thụ hưởng thông tin của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó giúp cho việc tuyên truyền và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến với nhân dân nắm bắt được kịp thời.

6e43eca272679639cf76.jpg
Người dân đến nhận thiết bị đầu thu kỹ thuật số


Nguồn tin: Nguyễn Văn Huân - Văn phòng UBND xã Minh Tiến
 

công khai TTHC