Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93212

Xã Minh Tiến tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ngày 08/12/2022 14:20:00

Thực hiện việc phát triển kinh tế tập trung và tìm hướng đi cho sản phẩm nông nghiệp, góp phần trực tiếp trong việc nâng cao thu nhập cho người dân. XãMinh Tiến tích cực chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

chuyển đổi cơ cấu cây trồng.jpg

 Xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã Minh Tiến tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng những mô hình mới và chủ động đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với những chủ trương hợp lý cùng cách làm hiệu quả, Minh Tiến đã có những bước tiến quan trọng trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã có hơn 8ha cây ăn quả gồm các loại như bưởi diễn, bưởi, cam, ổi, na, nấm và cây cảnh. Các hộ trồng cây ăn quả đã nâng cao thu nhập kinh tế cho gia đình, mỗi năm cho thu nhập từ cây trồng đạt hàng trăm triệu đồng.

cây trồng 4.jpg

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hướng đi đúng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đây là tiền đề để Minh Tiến tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân cải thiện thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới. Trong thời gian tới không chỉ phát triển mô hình trồng cây ăn quả mà cấp ủy chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, đưa nhiều mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích đất canh tác, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

chuyển đổi cây trồng 2.jpg

cây trồng 5.jpg
cây trồng 7.jpgchuyển đổi cây trồng 3.jpg

Một số hình ảnh tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã

Xã Minh Tiến tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đăng lúc: 08/12/2022 14:20:00 (GMT+7)

Thực hiện việc phát triển kinh tế tập trung và tìm hướng đi cho sản phẩm nông nghiệp, góp phần trực tiếp trong việc nâng cao thu nhập cho người dân. XãMinh Tiến tích cực chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

chuyển đổi cơ cấu cây trồng.jpg

 Xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã Minh Tiến tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng những mô hình mới và chủ động đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với những chủ trương hợp lý cùng cách làm hiệu quả, Minh Tiến đã có những bước tiến quan trọng trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã có hơn 8ha cây ăn quả gồm các loại như bưởi diễn, bưởi, cam, ổi, na, nấm và cây cảnh. Các hộ trồng cây ăn quả đã nâng cao thu nhập kinh tế cho gia đình, mỗi năm cho thu nhập từ cây trồng đạt hàng trăm triệu đồng.

cây trồng 4.jpg

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hướng đi đúng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đây là tiền đề để Minh Tiến tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân cải thiện thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới. Trong thời gian tới không chỉ phát triển mô hình trồng cây ăn quả mà cấp ủy chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, đưa nhiều mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích đất canh tác, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

chuyển đổi cây trồng 2.jpg

cây trồng 5.jpg
cây trồng 7.jpgchuyển đổi cây trồng 3.jpg

Một số hình ảnh tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC