Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
26
Tuần này:
164
Tháng này:
450
Tất cả:
9405

Ngày 17/5/2018 Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Lâm và ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đi kiểm tra kết quả thực hiện xây dựng NTM tại thôn Tiến Sơn xã Minh Tiến

Ngày 18/05/2018 16:10:32

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới

Là thôn đặc biệt khó khăn (Thôn 135), Trong thời gian qua, Chi bộ, Ban phát triển thôn và nhân dân thôn Tiến Sơn xã Minh Tiến đã có nhiều cố gắng tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả nổi bật là đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2017 người đạt 18 triệu đồng, tỷ lệ họ nghèo chiếm 37,69%, hộ cận nghèo 29,23% Số lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 34,46%. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến thời điểm hiện tại, Tiến Sơn đã đạt 6 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhìn chung, những tiêu chí mà Tiến Sơn đã đạt được sẽ là nền tảng quan trọng để thôn tiếp tục phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng đã chỉ ra những hạn chế mà Thôn Tiến Sơn cần sớm khắc phục như: công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu; việc cụ thể hóa các kế hoạch chưa kịp thời dẫn đến tiến độ thực hiện các tiêu chí còn chậm; trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thiếu đa dang, chưa đáp ứng được tiềm năng của thôn. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân còn chậm, và còn khá nhiều chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đạt rất thấp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng Chí Phan Thanh Lâm Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Minh Tiến đề nghị thôn trong thời gian tới Tiến Sơn cần nhanh chóng triển khai kế hoạch của Ban phát triển thôn về thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; từ nguồn vốn nhân dân đóng góp và vốn hỗ trợ của Trung ương, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh công tác đi xuất khẩu lao động; xây dựng nhiều hình thức tổ chức sản xuất sát hợp với điều kiện của thôn; vận động nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà ở dân cư. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy nội lực của cán bộ, nhân dân thì phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn mới thành công và mang tính bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, điều hành của thôn và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành đoàn thể để sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi,nâng cao thu nhập cho nhân dân bằng việc đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Ngày 17/5/2018 Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Lâm và ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đi kiểm tra kết quả thực hiện xây dựng NTM tại thôn Tiến Sơn xã Minh Tiến

Đăng lúc: 18/05/2018 16:10:32 (GMT+7)

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới

Là thôn đặc biệt khó khăn (Thôn 135), Trong thời gian qua, Chi bộ, Ban phát triển thôn và nhân dân thôn Tiến Sơn xã Minh Tiến đã có nhiều cố gắng tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả nổi bật là đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2017 người đạt 18 triệu đồng, tỷ lệ họ nghèo chiếm 37,69%, hộ cận nghèo 29,23% Số lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 34,46%. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến thời điểm hiện tại, Tiến Sơn đã đạt 6 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhìn chung, những tiêu chí mà Tiến Sơn đã đạt được sẽ là nền tảng quan trọng để thôn tiếp tục phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng đã chỉ ra những hạn chế mà Thôn Tiến Sơn cần sớm khắc phục như: công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu; việc cụ thể hóa các kế hoạch chưa kịp thời dẫn đến tiến độ thực hiện các tiêu chí còn chậm; trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thiếu đa dang, chưa đáp ứng được tiềm năng của thôn. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân còn chậm, và còn khá nhiều chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đạt rất thấp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng Chí Phan Thanh Lâm Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Minh Tiến đề nghị thôn trong thời gian tới Tiến Sơn cần nhanh chóng triển khai kế hoạch của Ban phát triển thôn về thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; từ nguồn vốn nhân dân đóng góp và vốn hỗ trợ của Trung ương, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh công tác đi xuất khẩu lao động; xây dựng nhiều hình thức tổ chức sản xuất sát hợp với điều kiện của thôn; vận động nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà ở dân cư. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy nội lực của cán bộ, nhân dân thì phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn mới thành công và mang tính bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, điều hành của thôn và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành đoàn thể để sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi,nâng cao thu nhập cho nhân dân bằng việc đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.